Vis vej for dit barn – en forældrehåndbog

Ønsker du dig en hverdag med familien, som er mindre konfliktfyldt og mere præget af varme bånd mellem familiemedlemmerne?

Tydelige voksne giver trygge børn. Børn har brug for voksne, som viser dem vejen med tydelige anvisninger og anerkendelse og opmuntring. Børn har også brug for tydelige grænser for deres adfærd. At sætte grænser for børn er også en kærlighedserklæring, der viser noget om, hvad der har værdi i livet. 

Bogen giver anbefalinger og guidelines, som er afprøvede og har vist sig effektive i hundredvis af familier herhjemme og i udlandet. Anbefalingerne er konkrete og kan umiddelbart omsættes i hverdagen som børnefamilie. Principperne trækker på over 60 års forskning i samspil i familier.

Hvert kapitel indeholder små øvelser, som du kan lave, eventuelt sammen med din medforælder eller en anden voksen. Nogle af dem er blot små refleksionsøvelser; andre øvelser opfordrer til, at du prøver noget nyt sammen med dit barn. For at omsætte en god idé og nogle velmente ord til virkelighed, skal der handling til. Du inviteres til at prøve det, og se om det gør en forskel i jeres hverdag.

Bogen er illustreret og udstyret med forældreark, der gør det nemt at lave øvelserne og fastholde refleksioner og erfaringer.

Forfatterne har tilsammen arbejdet over 50 år som børne- og familiepsykologer, heraf en stor del som behandlere, undervisere, vejledere og forfattere indenfor psykoterapi og behandling af familier.


Bogens forfattere

Helge Hallmann

Uddannet psykolog i 1997. Autoriseret af Psykolognævnet i 1999. Specialist i psykoterapi fra 2008. Certificeret i forældretræningsprogrammet PMTO siden 2014. Arbejder i dag som familiebehandler i Aarhus Kommunes Socialforvaltning og som programleder for forældretræningsprogrammet PMTO på VIA University College og i Metodecentret. Optaget af, hvordan forældre skaber så hensigtsmæssige rammer som muligt for at deres børn kan trives og udvikle sig.

Christina Magni Kjerholt

Uddannet psykolog i 2000. Autoriseret psykolog i 2004. Certificeret i forældretræningsprogrammet PMTO siden 2007. Har arbejdet i familiebehandlingen i en kommune i 12 år. Har siden 2013 haft privat praksis med klientsamtaler, samt freelanceopgaver inden for metodeudvikling, undervisning og supervision primært på børne- og familieområdet. Har altid været grundlæggende optaget af samspil og dynamikker mellem mennesker, både i familier og andre sammenhænge.

Gøye Thorn Svendsen

Uddannet specialundervisningslærer og har i over 10 år været pædagogisk konsulent ved Danmarks Lærerhøjskole, Amtcenter for Undervisning mv. Cand. Pæd. Psyk og autoriseret psykolog i 2010. PPR- og områdeleder. Certificeret familieterapeut (PMTO). Specialkonsulent ved Socialstyrelsen fra 2007. Har forestået udvikling og udbredelse af en række modeller til støtte for børn, unge og deres familier samt for plejefamilier. Har i hele karrieren været optaget af at finde og udvikle de sårbare børn og unges ressourcer og udviklingsmuligheder samt i at støtte børnefamiliens trivsel.


Bestilling

Bogen kan bestilles ved at sende en mail til forlaget på kd.ey1719108570eog@l1719108570iam1719108570. Prisen er 249,- plus fragt. Skriv dit navn, adresse og telefonnummer og antal eksemplarer, som du ønsker.

Her finder du kopier af alle de forældreark, som findes bagest i bogen. Du kan frit downloade og printe dem til eget brug:

Nyhed! Vi er i gang med at indtale bogen som lydbog og forventer at denne lydbog udkommer ca. ved årsskiftet 2024/2025.

Vi har modtaget følgende anmeldelser af vores bog:

Læser: En skøn blanding af eksempler fra det virkelige liv/hændelser, diskussioner/ betragtninger henvisninger til empiri/forskning og praksis i hverdagen. Letlæst / gode skift i tempo.

Læser: Tak for en god bog – praksisnær, letlæselig og inspirerede både som forælder og fagprofessionel. Bogen tager afsæt i velkendte eksempler fra hverdagssituationer i en børnefamilie og viser, hvad man helt konkret kan gøre, hvis man ønsker en hverdag og et familieliv med færre konflikter, flere positive samspil og omsorgsfulde grænser. Fine, overkommelige øvelser undervejs der gør det endnu nemmere at omsætte ny viden og inspiration til konkrete handlinger.

Læser: Jeg synes teksten er let at forstå for alle, der er interesseret i emnet og som er vant til at læse, dvs. sandsynligvis for en meget bred middelklasse og derover. Jeres eksempler er utroligt relevante, og alle vil kunne genkende sig selv og/eller deres situation i dem. I henviser løbende til det, der tidligere er blevet skrevet og til familier, som man allerede har fået præsenteret. Der er en rød tråd igennem hele bogen. Det kunne jeg godt lide. Teksten er nede på jorden. Og som forældre føler man sig accepteret med de følelser og behov, man har. Det er efter min mening meget vigtigt.
Der er ingen løftede pegefingre, men i stedet konkrete anvisninger og opfordringer til at reflektere over, hvordan det er gået og om hvordan man allerede har haft succesoplevelser. Derudover understreger I, at der altid er plads til egne løsninger eller variationer. Hver gang jeg tænkte: ”Nu bliver det for teoretisk”, kom der en boks med konkrete forslag og hints. Boksene med ‘Hvad siger videnskaben?’ – kan man springe over eller betragte som et lille pusterum. Selv disse bokse fandt jeg letforståelige. Selvfølgelig kræver opdragelse megen kærlighed, konsistens, udholdenhed, indsats, opmærksomhed og tid.
Som minimum bevirker bogen, at forældre bliver mere bevidste om deres forældrerolle. Selvom forældre ikke gør alt, som man kunne ønske sig, så hjælper bogen dem med at blive bevidste om deres ansvar og inviterer til at reflektere over deres egen praksis. Bogen lægger ikke op til, at forældre skal få dårlig samvittighed, men viser stor forståelse for de udfordringer forældrene møder og de områder, hvor de ikke helt slår til.
Efter at jeg havde ‘kigget mig ind’ i tegningerne, synes jeg, at de var helt geniale i deres veltalende enkelhed. Det er utroligt, hvad tegneren formår at udtrykke med få buer og streger.
At læse bogen var en berigelse!