Profil

Christina Magni Kjerholt,
aut. psykolog:

 • Cand.psych. fra Aarhus Universitet 2000.
 • Autoriseret psykolog 2004.
 • Egen psykologvirksomhed siden 2013.
 • Certificeret NARM-terapeut, 2019. NARM står for den NeuroAffektive Relationelle Model og er en behandlingsmetode til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer, udviklet af Dr. Laurence Heller.
 • Certificeret PMTO-terapeut 2007 og certificeret PMTO-gruppeleder 2011, PMTO-vejleder siden 2008 og underviser på den danske PMTO-uddannelse siden 2008.
 • Forfatter til Kognitiv adfærdsterapi ved adfærdsforstyrrelser sammen med Maiken Pontoppidan i Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier, Jørgensen, L & Schlander, C. (2018), Hans Reitzels Forlag, samt Vis vej for dit barn – en forældrehåndbog, sammen med Helge Hallmann og Gøye Thorn Svendsen, 2022, Familiepsykologisk Forlag.
 • Har mangeårig erfaring med samtaleterapi, familiebehandling, og PMTO-familiearbejde fra ansættelse i kommunal familiebehandling fra 2001-2013.
 • Pt. og siden 2015 underviser, supervisor og udvikler på programmet Mind My Mind, et transdiagnostisk behandlingsprogram til skolebørn med psykiske problemer som angst, depression og adfærdsproblemer, udviklet af Psykiatrifonden og Trygfonden.
 • Pt. og siden 2017 underviser og supervisor på Back2School, Aarhus Universitet, et projekt med behandling af børn med bekymrende skolefravær. Medforfatter til Back2School manualen.
 • Pt. og siden 2008 hyret til centrale opgaver for PMTO Danmark for Socialstyrelsen, VIA University College og nu Metodecentret, blandt andet indenfor oplæringsvejledning, undervisning, recertificeringsvejledning og udviklingsopgaver som f.eks dansk PMTO-håndbog, publikation og undervisning om ADHD og PMTO, samt tre udviklingsprojekter om PMTO til teenagere.
 • Censor ved censorkorpset for de danske psykologiuddannelser siden 2014.
 • Udvikler af et online vredeshåndteringsprogram for børn for firmaet Konfront.
 • Efteruddannet på det to-årige “Design & Drive”-specialistmodul i arbejds- og organisationspsykologi ved Willer, Bryld & Strøier, organisationspsykologer, afsluttet i 2021.
 • Har forestået stressgruppeforløb for Yngre Læger i 2022 og 2023.