Stressforebyggelse og stressbehandling

Jeg arbejder med indsatser på flere niveauer, dvs. både stressforebyggelse og stressbehandling. Mange mennesker rammes i dag af forskellige former for stress og belastningsreaktioner.

Arbejdspladsen

Rådgivning, trepartssamtaler og temadage

Jeg tilbyder temadage og formidling af viden om stress for at fremme trivsel og forebygge stress på arbejdspladser. Herudover kan jeg rådgive arbejdspladsen ift. konkrete medarbejdere med stressreaktioner, samt forestå samtaler mellem medarbejdere og arbejdsplads f.eks. i forbindelse med tilbagevenden til arbejde efter sygemelding.

Individuel stressbehandling

Et forløb med stressbehandling rummer både en undersøgelsesdel, samt et akut arbejde med at reducere belastninger og give støtte til at håndtere situationen her og nu, samt et mere langsigtet arbejde, hvor du lærer nye færdigheder til at håndtere og forebygge fremtidige stressreaktioner. Du får konkrete værktøjer til at hjælpe dig selv til stressforebyggelse i fremtiden.

Jeg evaluerer løbende om behandlingen har effekt for den, jeg arbejder med, samt om min måde at arbejde på passer til den enkelte person. Evalueringen laves sammen med klienten selv ved hjælp af et lille let tilgængeligt måleinstrument fra metoden Feedback Informed Treatment.