Samarbejde og kommunikation

  • Udviklende samarbejde
  • Kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Supervision til teams

Min store interesse hele vejen igennem mit psykologliv, lige fra studiet, igennem de forskellige felter, jeg har været i gennem tiden og til nu, har altid været hvad mennesker gør sammen. Samarbejde, socialisering, kommunikation, mellemmenneskelige dynamikker, gruppeprocesser, konflikter, trivsel i samspil og samvær, kreativitet og virkelyst i samarbejde, læring via samspil med andre, systemiske sammenhænge mv. Det har ført mig igennem arbejds- og organisationspsykologien, familieterapi, børns udviklingspsykologi, pædagogisk psykologi og læreprocesser og tilbage til arbejds- og organisationspsykologien. Og jeg vil påstå, at jeg anvender det meste i de fleste opgaver.

Kontakt mig for at aftale nærmere vedr. processer om samarbejde og kommunikation.