Undervisning

Jeg har stor erfaring med undervisning på børne- og familieområdet i diverse metoder. Jeg er optaget af pædagogisk psykologi og læreprocesser og holder af at lave undervisningsdage, der er varierede i formidlingsform og aktiviteter. Jeg forsøger at lave undervisning, der aktiverer deltagerne mest muligt, da det er min erfaring at folk lærer bedst ved at være en aktiv del af formidlingsprocessen, f.eks. ved at være i dialog og ved at lave øvelser, hvor man prøver sine nye indsigter og idéer af undervejs. Jeg nyder at undervise i forskellige sammenhænge og for forskellige faggrupper og tager gerne imod nye udfordringer.

Jeg har mange års erfaring med undervisning i bla. forældretræningsmetoder og brugen af rollespil som formidlings- og træningsværktøj, herunder PMTO-metoden og Mind My Mind-metoden, samt på div. andre psykologiske fagfelter.

Jeg underviser familieterapeuter og psykologer i forældretræning – bla. PMTO-metoden, MindMyMind-metoden og Back2School-programmet, samt fagfolk på det sociale og psykologiske område bredt i psykologiske metoder, rådgivningsmetodik, familiebehandling, samt procesarbejde bredt.

Jeg har tidligere undervist som ekstern lektor på Aarhus Universitet i Klinisk Interventionsmetode – Børn og Forældre, på psykologiuddannelsen. Jeg har desuden gennem en del år undervist for Socialstyrelsen og VIA i forskellige projekter omkring metoder i arbejdet med udadreagerende børn og unge.

Kurser med fri tilmelding

6-dages kursus i lettere behandlingsopgaver med børn og unge i Aarhus 2023

Læs mere om kursus og tilmelding her