Metodeudvikling på børne- og familieområdet

Jeg arbejder med mange udviklingsprojekter på børne- og familieområdet. Jeg har bl.a. lavet metodeudvikling for Psykiatrifonden, for Socialstyrelsen, for VIA University College, for CEBU på Aarhus Universitet, samt for Konfront.

Jeg arbejder med at formidle faglig viden både mundtligt og skriftligt. Jeg har sammen med kollegaer skrevet div. manualer til PMTO-forældretræning, Mind My Mind-metoden, samt Back2School-programmet. Jeg har skrevet kapitlet Kognitiv adfærdsterapi ved adfærdsforstyrrelser i bogen Kognitiv Adfærdsterapi med børn, unge og familier (Jørgensen, L. og Schlander, C. (eds.) sammen med en forsker. Pt. er jeg sammen med to andre psykologer i gang med at skrive en bog om forældrepraksis henvendt til forældre.

Jeg er inspireret af systemisk tænkning og metode, narrative tilgange, løsnings- og handlingsbaseret terapi, positiv psykologi samt principper fra forældretræning som bl.a. i PMTO-metoden. Jeg har erfaringer fra alle typer problemstillinger i familier fra mit mangeårige arbejde i kommunal familiebehandling samt særlige erfaringer med at arbejde med familier med børn med udadrettet problemadfærd.

Scroll Up