6-dages kursus i behandling med børn og unge

LETTERE BEHANDLINGSOPGAVER MED BØRN OG UNGE

6 dages kursus på kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag

Aarhus 2023

FORMÅL

Formålet med kurset er at klæde dig på til at varetage kortere samtaleforløb med neurotypiske børn og unge med inddragelse af deres forældre. Der vil være fokus på begyndende lidelser, hvorfor fokus både vil være på forebyggelse og lettere behandling af symptomer på depression, angst og adfærdsproblemer fx i form af udadreagerende adfærd. Der vil være fokus på en udviklingspsykopatologisk forståelse af problemerne og udover at fokusere på, hvordan man kan få barnets egen stemme frem, vil der blive fokuseret på at arbejde med netværket, særligt forældrene. Derudover vil der blive arbejdet med målgruppe-afgrænsning, vurdering af fokusområder for terapien og sammensætning af en god plan for håndtering af problemerne. Vi træner nogle basale samtaletekniske greb og drøfter hvordan man etablerer ”det terapeutiske samtalerum” med et barn.

Efter kurset vil der være mulighed for tilkøb af supervision, evt. med henblik på autorisation eller specialistuddannelse. Det aftales individuelt med underviserne.

INDHOLD

På kursusdagene vil vi arbejde med

 • Målgruppeafgrænsning og visitation til lettere behandlingsopgaver (”indicated prevention”)
 • Almene samtalegreb og opmærksomhedspunkter i kognitiv- og adfærdsterapeutiske samtaler med børn, unge og deres forældre 
 • Almene samtalegreb i mere udfordrende samtaler – fx åbne konflikter i samtalerummet, håndtering af det tavse barn, validering af en kritisk forælder, støtte og hjælp til udvikling til forældre der oplever afmagt m.m. 
 • Caseformuleringsmetoden til at skabe overblik og hjælp til afgrænsning og fokusering i det terapeutiske arbejde
 • Centrale metoder til at arbejde med depressive symptomer hos børn og unge
 • Centrale metoder til at arbejde med angst hos børn og unge
 • Centrale metoder til at arbejde med forældre til børn med begyndende adfærdsproblematikker

UNDERVISNINGSFORM

Kurset har fokus på praksis, så du kommer til at øve dig en hel masse. Der vil være en veksling mellem oplæg, demonstrationer, øvelser og opsamlinger på plenum.

MÅLGRUPPE

Max 20 deltagere

Psykologer som arbejder med lettere behandlingsopgaver, der ønsker at træne basale samtaletekniske færdigheder inden for kognitiv adfærdsterapi samt assessment til ovennævnte målgrupper af børn og unge. Vi forestiller os, at du

 • Måske har arbejdet mest med psykologiske undersøgelser eller rådgivende samtaler og nu har mod på og lyst til at kaste dig over samtaler med mere terapeutisk indhold 
 • Måske er yngre psykolog og har brug for at lære almene og evidensbaserede metoder til samtale med børn, unge og forældre

UNDERVISERE

LISBETH JØRGENSEN

Cand. Psych. Autoriseret, specialist og supervisor i psykoterapi. Lisbeth har igennem flere år uddannet og træner psykologer i basal samtaleteknik samt kognitiv adfærdsterapeutiske metoder. Lisbeth har mange års erfaring med at arbejde psykoterapeutisk med børn- unge og familier samt supervisere psykologer på autorisations- og specialistniveau.

Lisbeth er redaktør og forfatter til bogen: Kognitiv terapi med børn, unge og familier. Hans Reitzels Forlag, 2018. Hun er medforfatter til Mind My Mind manualen og underviser og superviserer i metoden, ligesom hun superviserer i Back2School.

KRISTIAN BECH ARENDT

Cand. Psych. Ph.d. Kristian har gennem mange år arbejdet med klinisk psykologi på børn/unge området både inden for forskning og klinisk praksis. Kristian har særligt fokus på angst og skolefravær, og har været med til at udvikle behandlingsprogrammerne Mind My Mind, Back2School og Konfront, som han også underviser og superviserer i. Kristian har gennem flere år undervist på specialpsykologuddannelsen, specialistuddannelsen og Cool Kids certificeringen.

Kristian har udgivet en række artikler og bogkapitler inden for sit område, og har indgået i forskellige paneler som fagekspert (eksempelvis Angstforeningen og Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer). Kristian arbejdet til daglig som en del af det faglige fællesskab på Kognitiv Terapi Center Aarhus.

CHRISTINA MAGNI KJERHOLT

Cand. psych. Autoriseret psykolog. Certificeret PMTO-terapeut og mentor. Christina har mange års erfaring med familiebehandling fra et kommunalt familiehus og fra egen psykologpraksis, samt særligt med forældretræning til børn med adfærdsproblematikker, både som terapeut, metodeudvikler, underviser og supervisor i forskellige forældreprogrammer. Christina er medforfatter til de danske PMTO-manualer, Mind My Mind manualen og Back2School manualen  og underviser og superviserer i alle tre metoder. Christina er medforfatter til kapitlet Kognitiv Adfærdsterapi ved adfærdsforstyrrelser i bogen: Kognitiv terapi med børn, unge og familier. Hans Reitzels Forlag, 2018.

KURSUSDATOER

d. 22. + 23. august 2023

d. 19. + 20. september 2023

d. 10. + 11. oktober 2023

STED

Danhostel Århus
Marienlundsvej 10
8240 Risskov

Danhostel Århus ligger smukt midt i Riis Skov. Man kan kontakte Danhostel Århus (tlf: 8621 2120), hvis man vil booke overnatning på stedet.

Der går busser fra midtbyen til Marienlund (som er nærmeste busstop), hvorfra der vil være ca. 500 meter at gå. 

Taxa fra midtbyen koster ca. 200kr.

Det er muligt at parkere gratis ved Danhostel Århus.

PRIS

Kr. 12.000 + moms

Prisen er inklusiv materialer, morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og the hele dagen.

TILMELDING

Tilmelding sker ved at skrive til moc.e1702066873m@nes1702066873negro1702066873j.hte1702066873bsil1702066873

Tilmeldingen er gældende, når man har betalt.

 • Navn på kursist 
 • Mailadresse og telefonnummer til kursist
 • Navn og adresse på arbejdsplads
 • Navn på kontaktperson til fakturaen (fx din leder eller dig selv)
 • EAN nummer hvis din faktura skal betales af din offentlige arbejdsplads. Hvis du ikke fremsender EAN-nummer, sendes en faktura til den mail du har opgivet ved din tilmelding.

ÆNDRINGER OG AFBUDSBETINGELSER

Tilmeldingsfrist 30. juni 2023.

Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere tilmeldt ved tilmeldingsfristens udløb. Alle tilmeldte får besked inden for 2 dage efter fristen i tilfælde af at kurset ikke gennemføres. 

Foretages afbud senere end d. 2. juli 2023, betales et afbudsgebyr svarende til 50% af kursusafgiften
Foretages afbud senere end d. 22. juli 2023, betales et afbudsgebyr svarende til 100% af kursusafgiften 

Er man forhindret i selv at deltage, må man gerne sælge sin plads eller videregive den til en anden kursist.