Organisationsudvikling

  • Procesfacilitering

  • Forandringsprocesser

  • Temadage

I en forandring er det vigtigt både at identificere de kvaliteter og opgaver, som I skal bevare og holde fast i, samt de felter hvor organisationen skal udvikles og forandres. Ud fra H.J. Leavitt’s model for organisationsudvikling, kan man tænke i fire elementer at være opmærksom på, når man arbejder med forandringer. Der er for det første opgaven, herunder visioner, målsætning, kerneopgaver og kerneydelser, kvalitetskrav og prioriteringer. Der er desuden teknologien, dvs. metoder, systemer, programmer og færdigheder. Man må også tænke strukturen ind, herunder organiseringen, arbejdsdeling, koordinering, informationsflowet, regler og politikker. Endelig, men ikke mindst, er der aktørerne, altså medarbejdere og ledere som skal udføre arbejdet, og som kommer med deres personligheder, motivationer, ressourcer, dynamikker og særlige karakteristika livsbiografisk. Alle disse elementer kan og skal vi arbejde med og tage hensyn til i en organisationsudvikling.

Ring eller skriv og få en samtale om den proces I står overfor og hvordan den faciliteres bedst muligt.

vejledning_kjerholt