Supervision

Supervision af ledere, medarbejdere eller teams.

Jeg er inspireret af systemisk tænkning og metode, narrative tilgange, positiv psykologi, CFT og løsnings- og handlingsbaseret terapi og kognitiv tænkning og metode – herunder ACT,.

Jeg superviserer både enkeltpersoner og teams. Enkeltpersoner kan være både medarbejdere eller ledere (se også siden om ledelsesudvikling). Min supervision kan være i form af procesfokuseret supervision hvor processen mere end indholdet er i fokus, samt mere metodefokuseret supervision, hvor der også er fokus på at lære en faglig metode og supervisionen er mere anvisende i feltet mellem oplæring/undervisning og supervision. Jeg laver pt. metodesupervision for forskellige kommuner, for Psykiatrifonden og for CEBU, Aarhus Universitet.

PMTO-foraeldertraening